คุณพลอย ธีรดา

อาชีพ : Net Idol
“เรื่องความสวยพลอยไว้ใจให้ แกรนด์ เอสต้า คลินิก ดูแลค่ะ”
โปรแกรมที่เข้ารับบริการ : Fat Grafting (Full Face) ,Laser ,Treatment ,Vita Booster